از بیت‌المقدس تا اریحا

نمایشنامه خانی

.از بیت‌المقدس تا اریحا» به قلم ایگناسیو آمستوی، نویسنده اسپانیایی توسط آرمین و آذین مبارک ترجمه شده است