جاده طولانی مارپیچ

به کارگردانی رضا کوران

آیا تابلو همیشه تبلو دیداری است؟

تابلو می تواند شنیداری باشد … قابی زبانی داشته باشد

من می توانم عاشق جمله ای شوم که به من گفته می شود نه تنها به این خاطر که آن جمله گویای آن چیزی است که می خواهد میل مرا برانگیزد، برای آمکه همچون خاطره ای در من خانه کند

بازیگران

امید زندگانی

سحر دولتشاهی

طراح صحنه

منوچهر شجاع

نویسنده

محمد چرم شیر

کارگردان

رضا گوران